Tour of Mount Vernon Estate - September 2016
George Washington's Mount Vernon Estate
44 photos