Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân: Việt Nam ưu tiên cao cho công tác xóa đói giảm nghèo

    Newer Older

    Từ 16 đến 18/4, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã tham gia chương trình khảo sát kinh nghiệm xóa đói giảm nghèo tại Brazil do Văn phòng Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với các bộ, ngành liên quan của Brazil tổ chức.

    nguyenthiennhan.net/nguyen-thien-nhan-viet-nam-uu-tien-ca...

    keyboard shortcuts: previous photo next photo L view in light box F favorite < scroll film strip left > scroll film strip right ? show all shortcuts