Thứ trưởng Nguyễn Thanh Nghị: Tập đoàn HUD phải tạo ra ngôi nhà chung đoàn kết

    Newer Older

    Nhằm tăng cường sự quản lý của bộ xây dựng đối với tập đoàn.Ngày 27/3, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng và các Thứ trưởng Cao Lại Quang, Nguyễn Trần Nam, Trần Văn Sơn, Nguyễn Thanh Nghị đã có buổi làm việc với Tập đoàn Phát triển Nhà và Đô thị (HUD) về định hướng phát triển của Tập đoàn.

    nguyenthanhnghi.net/nguyen-thanh-nghi-tap-doan-hud-phai-t...

    keyboard shortcuts: previous photo next photo L view in light box F favorite < scroll film strip left > scroll film strip right ? show all shortcuts