Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh tiếp và làm việc với Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc

    Newer Older

    Sáng 19/3, tại Hà Nội, Việt Nam và Hàn Quốc đã tiến hành đối thoại chiến lược quốc phòng cấp Thứ trưởng lần thứ nhất, dưới sự đồng chủ trì của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và ngài Lee Young Geol, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc.

    nguyenchivinh.org/thuong-tuong-nguyen-chi-vinh-tiep-va-la...

    keyboard shortcuts: previous photo next photo L view in light box F favorite < scroll film strip left > scroll film strip right ? show all shortcuts