Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh tiếp và làm việc với Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc

Sáng 19/3, tại Hà Nội, Việt Nam và Hàn Quốc đã tiến hành đối thoại chiến lược quốc phòng cấp Thứ trưởng lần thứ nhất, dưới sự đồng chủ trì của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và ngài Lee Young Geol, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc.

 

nguyenchivinh.org/thuong-tuong-nguyen-chi-vinh-tiep-va-la...

1,581 views
0 faves
0 comments
Taken on April 5, 2012
 • Show EXIF

Additional info

 • Viewing this photo Public
 • Safety level of this photo Safe
 • S Search
  Photo navigation
  < > Thumbnail navigation
  Z Zoom
  B Back to context