my weekend's afternoon

    Newer Older

    thứ 7 cuối tuần không người yêu.....ra phố thì lên cơn xấu tính tỵ nạnh với mấy đôi đi ngoài đường.....Nên xách xe đi dạo mấy cái đê ngắm trời ngắm mây ngắm đồng ngắm lúa thật là đã đời :D

    Duc Leviathan, and 2 other people added this photo to their favorites.

    keyboard shortcuts: previous photo next photo L view in light box F favorite < scroll film strip left > scroll film strip right ? show all shortcuts