Chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nổi bật trong tuần

Ngày 12/9, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra, xử lý việc đăng tải thông tin có nội dung chống Đảng và Nhà nước.

 

nguyentandung.org/chi-dao-cua-thu-tuong-nguyen-tan-dung-n...

199 views
0 faves
0 comments
Taken on September 18, 2012
 • Show EXIF
This photo is in 1 album

Additional info

 • Viewing this photo Public
 • Safety level of this photo Safe
 • S Search
  Photo navigation
  < > Thumbnail navigation
  Z Zoom
  B Back to context