new icn messageflickr-free-ic3d pan white
20181123 Skansk konjunktur | by News Oresund
Back to photostream

20181123 Skansk konjunktur

På uppdrag av Sparbanken Skåne med ägarstiftelser har Øresundsinstituttet tagit fram den nya konjunkturrapporten Skånsk konjunktur. Rapporten innehåller en genomgång av den ekonomiska utvecklingen i Skåne uppdelat på sju delområden, en överblick över hela Skåne samt en utblick mot dansk och global konjunktur.

 

Skånsk konjunktur belyser den ekonomiska utvecklingen i Skåne genom att se närmare på arbetsmarknaden, näringslivet och bostadsmarknaden i sju delområden. Rapporten visar bland annat att arbetslösheten i Skåne är högre än i riket, men att fler får jobb och att arbetslösheten under 2019 förväntas nå den lägsta nivån på tio år. Sysselsättningen växer snabbast inom den offentliga sektorn som stod för 55 procent av jobben som skapades i Skåne under 2016. I flera delområden minskade de anställda inom den privata sektorn under samma år.

 

© Øresundsinstituttet (CC BY 3.0).

 

www.oresundsinstituttet.org

 

Detta verk av Øresundsinstituttet är licensierat under en Creative Commons Erkännande 3.0 Unported-licens (CC BY 3.0). Bilden får fritt publiceras under förutsättning att källa anges. .The picture can be used freely under the prerequisite that the source is given. News Øresund, Malmö, Sweden

 

News Øresund är en oberoende regional nyhetsbyrå som är en del av det oberoende dansk-svenska kunskapscentrat Øresundsinstituttet.

 

Higlights från rapporten:

1. Sysselsättningen växer snabbast i offentlig sektor. Den offentliga sektorn stod för majoriteten av de nya jobb som skapades under 2016, vilket är det senaste året med tillgänglig statistik. Att de offentliga jobben växer snabbare än jobben inom privat sektor riskerar att dämpa BRP och invånarnas inkomster framöver då det är det privata näringslivet som drar tillväxten som mest. Samtidigt står sig de offentliga jobben oftast stabilt mot konjunkturförändringar när flera nationella BRP-prognoser nu tror på en dämpad tillväxt de kommande åren.

 

2. Skånes ekonomiska tillväxt tappar fart. I Skåne har tillväxttakten i både BRP och invånarnas disponibla inkomster mattats av under 2016 jämfört med tidigare år. BRP-tillväxten under 2016 stannade på 1,9 procent – vilket kan jämföras med Stockholms motsvarighet på 2,8 procent. Rapporten visar att det är i Lundaområdet (Lund, Staffanstorp och Kävlinge) som både BRP och den disponibla inkomsten ligger i topp – trots att delområdet uppvisar en svag tillväxt i privata jobb.

 

3. Stabil, men tvådelad bostadsmarknad. Den skånska bostadsmarknaden har stått emot den nationella prisnedgången det senaste året och antalet påbörjade lägenheter i Skåne stiger fortfarande. Men utvecklingen för bostadsrättspriserna skiljer sig åt mellan östra och västra Skåne. I västra Skåne, där prisnivån generellt sett är högre än i östra Skåne, syns en stagnering i prisutvecklingen – framförallt i storstadsområdena Malmö, Lund och Helsingborg. I östra Skåne ökar priserna på bostadsrätterna fortfarande.

 

4. Kompetensbristen tilltar. I stora delar av Skåne har traditionella näringar som industrin och jordbruket gått igenom stora strukturella förändringar på senare år, vilket i många fall resulterat i mindre personalintensiva verksamheter. På vissa håll, exempelvis i norra Skåne, ser den tidigare nedgången i sysselsättning inom industrin ut att stabiliseras. På andra håll har förändringen inom jordbruket kompenserats av satsningar på besöksnäring och innovation som höjer förädlingsvärdet. Förändringarna på arbetsmarknaden har också lett till att flera intervjupersoner vittnar om en utbredd kompetensbrist.

395 views
0 faves
0 comments
Uploaded on December 22, 2018