nestje > Collections

Gedenkstatte Marienborn

Gedenkstatte Marienborn Gedenkstatte Marienborn Gedenkstatte Marienborn Gedenkstatte Marienborn Gedenkstatte Marienborn

De Grensovergang Helmstedt-Marienborn was tijdens de deling van Duitsland vanwege zijn geografische ligging de grootste en belangrijkste grensovergang in de Duits-Duitse grens. De korte route (170 km) over land van de Bondsrepubliek Duitsland (West-Duitsland) naar de enclave West-Berlijn liep via deze grenspost. Ook ander verkeer van de Bondsrepubliek naar de Duitse Democratische Republiek (Oost-Duitsland/DDR), Polen en Tsjechoslowakije kwam hierlangs.

5 photos | 20 viewsWould you like to comment?

Sign up for a free account, or sign in (if you're already a member).