Gwe-sgwrs y Pwyllgor Cyllid gyda myfyrwyr Cymreig ar gyfer yr ymchwiliad i gyllido addysg uwch / Finance Committee web chat with Welsh students for higher education funding inquiry
The purpose of this inquiry is to consider the funding of Higher Education Institutions (HEIs) in Wales, the financial impact of the Welsh Government’s tuition fee grant policy on HEIs and students in Wales, and whether the Welsh Government is delivering value for money in this area.

The new part time Higher Education funding policy does not come into effect until 2014 and therefore this enquiry focuses on full time Higher Education funding.

www.senedd.assemblywales.org/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=...

Diben yr ymchwiliad hwn yw rhoi ystyriaeth i gyllido Sefydliadau Addysg Uwch yng Nghymru, i effaith ariannol polisi grant ffioedd dysgu Llywodraeth Cymru ar sefydliadau addysg uwch a myfyrwyr yng Nghymru, a gofyn, i ba raddau y mae Llywodraeth Cymru’n darparu gwerth am arian yn y maes hwn.Nid yw’r polisi cyllido Addysg Uwch rhan-amser yn dod i rym tan 2014, ac felly mae’r ymchwiliad hwn yn canolbwyntio ar gyllido Addysg Uwch amser llawn.

www.senedd.cynulliadcymru.org/mgIssueHistoryHome.aspx?IId...
12 photos · 345 views