flickr-free-ic3d pan white

Helen Clark Visits the National Assembly for Wales, 11 April 2012 / Ymweliad Helen Clark i Gynulliad Cenedlaethol Cymru, 11 Ebrill 2012

Helen Clark administrator to the United Nations Development Programme and former Prime Minister of New Zealand visited the Assembly and gave a lecture as part of the Pierhead Sessions organised by the National Assembly for Wales. Mrs Clarke shared her views on the role the empowerment of women plays in building new and successful democratic societies, before taking part in a question and answer session.

 

Ymwelodd Helen Clarke, gweinyddes Rhaglen Datblygiad y Cenhedloedd Unedig a chyn - Brif Weinidog Seland Newydd y Cynulliad a chynhaliwyd darlith fel rhan o'r Sesiynau’r Pierhead drefnwyd gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru. Mynegodd Mrs Clark ei barn am y rôl y mae grymuso menywod yn ei chwarae wrth adeiladu cymdeithasau democrataidd newydd a llwyddiannus, cyn cymryd rhan mewn sesiwn holi ac ateb.

 

727 views
1 fave
0 comments
Taken on April 11, 2012