Safe Places to Play and Hang Out event at the Senedd / Digwyddiad Mannau Diogel i Chwarae a Chymdeithasu yn y Senedd

    Newer Older

    Children from schools and nurseries around Cardiff, with a little help from the Australian Under 18s Rugby League team which happened to be wandering past, show the importance of safe places to play and hang out. / Plant o ysgolion a meithrinfeydd o ardal Caerdydd yn dangos pa mor bwysig yw mannau diogel i chwarae a chymdeithasu - gydag ychydig o gymorth gan dîm Rygbi'r Gynghrair o dan 18 Awstralia, a oedd yn digwydd cerdded heibio.

    The Children and Young People Committee has released a report examining the issue - more at www.assemblywales.org. Mae'r Pwyllgor Plant a Phobl ifanc wedi rhyddhau adroddiad sy'n ystyried y materion hyn - gellir gweld rhagor yn www.cynulliadcymru.org

    flawlessblunder, spanglishbaby1, and 2 other people added this photo to their favorites.

    keyboard shortcuts: previous photo next photo L view in light box F favorite < scroll film strip left > scroll film strip right ? show all shortcuts