Riksarkivet (National Archives of Norway) > Collections

NORSKE FLYKTNINGER I SVERIGE UNDER 2. VERDENSKRIG
Norsk telegrambyrås krigsarkiv, privatarkiv 1209, er en større fotosamling som oppbevares i Riksarkivet, Oslo. Fotografiene stammer fra norske eksilmyndigheters presse- og informasjonsvirksomhet under 2. verdenskrig. I april 1940 ble det opprettet et eget pressekontor ved Den norske legasjonen i Stockholm og innen kort tid kom det et tilsvarende kontor i London. Statens informasjonskontor i London fikk det overordnede ansvaret for all informasjonsvirksomhet. Fotografering ble flittig brukt for å dokumentere norsk krigsinnsats og nordmenns eksiltilværelse og de to kontorene har etterlatt rikholdige fotografisamlinger.

NTBs krigsarkiv består av enkeltfotografier merket Norwegian Official Photo L og S for henholdsvis London og Stockholm. Samlingen er tematisk ordnet og en del av den omhandler ”Norge i Sverige”. Denne delen av samlingen presenteres her som Norske flyktninger i Sverige under 2. verdenskrig. Det er til sammen 16 temaer som har hvert sitt ”set” her på Flickr: Idrett, kirkelige tjenester, 17. mai og frigjøringsdagen 1945, Utenriksminister Trygve Lie besøker Sverige, Forlegningen i Uppsala, Reservepolitiet på Göteborgtur, Kulturmønstringer, Nordnorske flyktninger, Minnehøytideligheter og markeringer, Flukt, mottak og forlegninger, Flyktningeadministrasjonens personale, Familieforlegninger, Presse, Kjesäter flyktningemottak, Flyktninger i arbeid og Dykkerkurs. Originalfotografiene har en forklarende tekst på norsk, svensk eller engelsk på baksiden. Teksten presenteres sammen med fotografiet og gjengis i all hovedsak som i originalteksten. I enkelte tilfeller er det foretatt mindre rettelser.

Publiseringen av fotografiene er en del av Riksarkivets vårslipp 2012.

1: Idrett

1: Idrett

55 photos

11: Flyktningeadministrasjon og administrativt personale

11:...

18 photos

13: Presse

13: Presse

16 photos

16: Dykkerkurs

16: Dykkerkurs

8 photos