Riksarkivet (National Archives of Norway) > Collections

Botten-Hansen har etterlatt seg et arkiv som inneholder personlige papirer, egne og andres manuskript og biografiske opplysninger samt billedmateriale i form av 65 akvareller og tegninger og 16 fotografier. Av fotografiene er et par gjengitt som xylografi i Illustreret Nyhedsblad for 1857, og er blant de eldste fotografiene på papir i Norge.

Disse bildene ble tatt under kronprins Karls reise i Norge i 1856. ”Kronprinsen ledsages under sin Reise af en Photograph, Mathias Hansen, der medbragte transportable Apparater til udøvelsen af sin Kunst… . Som Photographier have disse Billeder naturligvis ikke alene det Fortrin, at de med Sandhed gjengive Tingen, men ogsaa, at de kunne gjentages i et betydelig Antal Eksemplarer.”

Arkivet ble innkjøpt av Riksarkivet i 1871 og tilføyd en gave fra professor L. Daae og riksarkivar M. Birkeland i 1888.

Paul Botten-Hansen (1824-1869) var bibliograf og litterat. Fra 1856 var han assistent i Riksarkivet.

Botten-Hansen ble amanuensis ved Universitetsbiblioteket i 1860. Han redigerte i 1851 bladet ”Andhrimner” sammen med Henrik Ibsen og Aasmund O. Vinje og deretter ”Illustreret Nyhedsblad” fra 1851 til 1856.

Url: www.arkivverket.no/arkivverket/Bruk-av-arkiv/Nettutstilli...

Botten-Hansen

Botten-Hansen

7 photos