flickr-free-ic3d pan white

Alternative klasserom

Beskrivelse: Mens tyskerne rekvirerte skolebygninger, måtte andre lokaler skaffes tilveie. Ofte ble menighetshus, forsamlingslokaler, tomme butikklokaler eller som her, privathjem benyttes som klasserom. Når elevene fikk tilgang til skolebygningen igjen, var den ofte ramponert av tyske soldater.

Fotograf: Ukjent

Arkivreferanse: Riksarkivet, NTBS KRIGSARKIV, Ue, 108/skolen

 

Alternative classrooms

Description: While the Germans requisitioned school buildings, other premises had to be found. Often church halls, assembly rooms, empty shops or, like here, private homes were used as classrooms. When the pupils could access the school buildings again, they were often damaged by German soldiers.

Photographer: Unknown

Archival reference: Riksarkivet, NTBS KRIGSARKIV, Ue, 108/skolen

  

Url: www.arkivverket.no/arkivverket/Tema/Andre-verdenskrig-i-N...

 

2,789 views
4 faves
1 comment
Taken on September 3, 2011