Pihkva-Riia raudtee / The Pskov-Riga Railway
Pihkva-Riia raudtee ehitamist koos selle haruteega Valgast Tartusse alustati Vene sõjaministeeriumi initsiatiivil 1886. aastal. Suurem osa hooneid valmis raudteel tüüpprojektide järgi ning on seetõttu äravahetamiseni sarnased. Raudteeliin valmis ja avati kasutuseks 1889. aastal. Raudtee suurimaks sõlmeks sai Valga, kus asusid ka põhidepoo ja töökojad. Siinsed fotod pärinevad põhiliselt nii Tartus kui Riias töötanud fotograafide Hugo Hoffersi ja Peter Sohnwaldi 50-lehelisest suureformaadilisest albumist. Sellele on lisatud üksikud pildid teistelt fotograafidelt sama liini kohta.
- - -
The building of the Pskov-Riga Railway with its branch line from Valga to Tartu started on the initiative of the Russian Ministry of War in 1886. Most of the buildings on the railway were constructed based on standard plans, thus they look indistinguishably similar. The construction of the railway line was finished and opened for transport in 1889. The largest junction of the line was in Valga, where also the main depot and workshops were situated. These photographs mostly originate from a 50 page large-format album by the photographers Hugo Hoffers and Peter Sohnwald, both of whom had worked in Tartu as well as Riga. To these a few images of the same line by other photographers were added.
53 photos · 1,626 views