Eesti Õpilasmalev / Estonian Secondary School Working Brigade
Fotosid Eesti Õpilaste Töömaleva avamistelt aastatest 1968-1977 Parteiarhiivi fotokollektsioonist.
Õpilasmalevast veebientsüklopeedias Estonica: bit.ly/TDNSWC

The photos from the opening ceremonies of the Estonian Secondary School Working Brigades from years 1968-1977 belong to the photo collection of Estonian Communist Party archive.
More about Secondary School Working Brigades in encyclopedia Estonica: bit.ly/1hLlQ6C
24 photos · 1,723 views