صبح زود است، صبح روز سرد زمستانی با هوای ابری و دلگیر کمی دیرم شده است و عجله دارم در اتوبوس ام و در راهم تا به سر کلاس و درس ام بروم در حالی که هنوز در بهت کودتای مطبوعاتی اخیر هستم و می رنجم از بی تفاوتی یاس انگیز جامعه . در فکرم آشوب است و نگاهم که نا

    Newer Older

    j.mp/YnrY6H | February 01, 2013 at 12:59AM | Kabk22

    keyboard shortcuts: previous photo next photo L view in light box F favorite < scroll film strip left > scroll film strip right ? show all shortcuts