Golshan گلشن
Date: 23th November 2008

Event: Golshan ゴルシャンگلشن 
~金色の花園~
     ペルシャとトルコ 秋の調べ

Oriental dance: 
AMAL  アマル
NABILA  ナビーラ 

Setar&Tambur : 
Shuichi Kitagawa (北川修一)

Saz : Eiji Ashikaga (足利英史)

Place: アルミスタルミス四ッ谷スタジオ

  
23 photos · 299 views