Ancient Rock Carvings From Dazu, China
The steep hillsides of the Dazu world heritage site near Chongqing contain an exceptional series of rock carvings dating from the 9th to the 13th century.

The carvings comprise some 50,000 figures in total. They are remarkable for their aesthetic quality, rich diversity of subject matter, both secular and religious, and the light that they shed on everyday life in China during this period.

The exhibition From Steep Hillsides: Ancient Rock Carvings from Dazu, China at National Museum Cardiff (26 January - 3 April 2011) provided a unique opportunity to see some of these sculptures, which had never before been seen outside China.

Dazu is a real treasure house of Chinese art history and an important expression of the ideas of Buddhism, Daoism and Confucianism, as well as a fascinating insight into Chinese daily life.

Find out more about Dazu at National Museum Cardiff
__________________________

Mae llethrau serth Safle Treftadaeth y Byd yn Dazu ger Chongqing yn gartref i gyfres eithriadol o gerfiadau carreg yn dyddio o’r 9fed ganrif i’r 13eg.

Mae tua 50,000 o ffigurau yn y casgliad sy’n enwog am eu safon esthetig, y themau seciwlar a chrefyddol amrywiol a drafodir, a’r hyn y gellir ei ddysgu am fywyd bob dydd yn Tsieina’r cyfnod o’u hastudio.

Roeed yr arddangosfa O Lethrau Serth: Cerfiadau Carreg Hynafol o Dazu, Tsieina yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd (26 Ionawr - 3 Ebrill 2011) yn gyfle unigryw i weld rhai o’r cerfluniau hyn, nas gwelwyd y tu allan i Tsieina erioed o’r blaen.

Mae Dazu yn drysorfa o hanes celfyddydol Tsieina ac yn fynegiad pwysig o syniadau Bwdhaeth, Daoaeth a Confuciaeth, ac yn olwg hudol ar fywyd bob dydd Tsieina.

Dyma mwy am Dazu yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
42 photos · 1,630 views