NIGHT/Plovdiv 2019 OPEN ARTS Program
Програмата „Отворени изкуства“ представя специална селекция на артистични проекти, които Open Arts Foundation в партньорство с някой от най-активните международни културни институти и посолства подготвят специално за публиката на НОЩта. Tази година в програмата бяха представени проекти на артисти от Австрия, САЩ, Франция, Япония, Корея, Швеция, Германия, Полша, Чехия, Израел, Турция, Босня и Херцеговина. Специален акцент в програмата бе изложбата ОБЩО МЯСТО, курирана от Владия Михайлова, в която се разгърна едноименното мото на НОЩ/Пловдив 2019. Изложбата се проведе в Стария град в Данчова къща, къща Стамболян, Синя къща и при Източна порта.

⭐⭐⭐

The Open Arts Program presents a special selection of artistic projects that Open Arts Foundation, in partnership with some of the most active international cultural institutes and embassies, prepares specifically for the audience of NIGHT. This year the program was included projects by artists from Austria, USA, France, Japan, Korea, Czech Republic, Poland, Germany, Israel, Turkey, Bosnia and Herzegovina. Special highlight in the program was the exhibition COMMON GROUND, curated by Vladiya Mihaylova, which unfolded the eponymous motto of NIGHT/Plovdiv 2019. The exhibition took place at the Danchova house, Stambolyan house, Blue house and at the Eastern gate.
79 photos · 8 views