MSA Lễ Khấn lần 3 July 30 2016
Lễ khấn lần thứ 3 của các thầy Vinh, Danh, Phong, Thin, Lich, Giáp, Hải
122 photos · 13 views
1