MSA Tĩnh Tâm July 25-29 2016
MSA tĩnh tâm từ ngày 25 đến 29 tháng 7 năm 2016. Sau tĩnh tâm là lễ khấn lại lần 3 của các thầy MSA ngày 30 tháng 7 năm 2016.
21 photos · 1 view