12.04.19 Cyfarfod Misol / Monthly Meeting
Heddiw, croesawyd Maggie Morris i'n cyfarfod yn Nhŷ Golchi. Rhoddodd siec o £ 800 i'n Trysorydd, Bill Griffiths, er cof am ei merch annwyl Anwen Gibson o Ddwygyfylchi. / Today we welcomed Maggie Morris to our gathering at Ty Golchi. She handed a cheque for £800 to our Treasurer, Bill Griffiths, in memory of her dear daughter Anwen Gibson of Dwygyfylchi.
2 photos · 11 views