Đại Hội Kinh Thương Minh Đức - June 03, 2012
Đại Hội "Chính" KTMD - ngày thứ 3, tại nhà hàng Grand Garden, Westminster, Orange County, với các chương trình Ca, Vũ, Nhạc, Kịch ... do các Ca Nhạc Sĩ gia đình KTMD đảm trách

Thành công rực rỡ
174 photos · 1,301 views
1