Małopolski Instytut Kultury > Collections > Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego > FOTORELACJE Z WYDARZENIA

XVII Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego. Był sobie czas (2015)
1.Cerkiew prawosławna pw. Zaśnięcia NMP w Krakowie
2.Kościół pw. św. Marka Ewangelisty w Krakowie
3.Kolonia robotnicza i fabryka Bata w Chełmku
4.Zespół zabudowań podworskich w Bobrku
5.Synagoga i Muzeum Żydowskie w Oświęcimiu
6.Dawne Obserwatorium Astronomiczne w Collegium Śniadeckiego i Ogród Botaniczny w Krakowie
7.Collegium Maius w Krakowie
8.Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie
9.Zespół pałacowy w Książu Wielkim
10.Kaplica pw. Nawiedzenia i Zwiastowania NMP w Dalewicach