Małopolski Instytut Kultury > Collections > Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego > FOTORELACJE Z WYDARZENIA

XIII Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego. Twarze Małopolski (2011)
1.Cerkiew pw. św. Jakuba Młodszego w Powroźniku
2.Kino „Kijów” (obecnie KIJÓW.CENTRUM)
3.Kolegiata pw. św. Anny w Krakowie
4.Kościół i klasztor Klarysek w Starym Sączu
5.Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach
6.Muzeum Zamek w Oświęcimiu
7.Muzeum „Rydlówka”
8.Pałac w Ryczowie
9.Poliptyk olkuski – bazylika kolegiacka pw. św. Andrzeja w Olkuszu
10.Pustynia Błędowska
11.Rezerwat przyrody Dolina Racławki
12.Sanatorium „Patria” w Krynicy-Zdroju