Małopolski Instytut Kultury > Collections

Obecność wolontariuszy jest dla instytucji gwarancją pozostawania elastycznym i otwartym na zmieniające się potrzeby środowiska zewnętrznego. To dzięki wolontariuszom instytucja najlepiej komunikuje się ze światem – w sposób najbardziej naturalny i spontaniczny.