Małopolski Instytut Kultury > Collections > Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego > FOTORELACJE Z WYDARZENIA

XI Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego (2009)
1.Architektura uzdrowiskowa – pałac Vauxhall, łazienki „Zofia” i park zdrojowy w Krzeszowicach
2.Dawny gmach Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń „Florianka” w Krakowie
3.Dwór Popielów i źródło „Jordan” w Ściborzycach
4.Dwór w Łęgu Tarnowskim
5.Klasztor ss. Norbertanek i elementy zabudowy wsi Imbramowice
6.Kościół i klasztor oraz szpital Zakonu Bonifratrów w Krakowie
7.Kościół parafialny pw. św. Marcina w Krzeszowicach
8.Kościół parafialny pw. św. Mikołaja w Wysocicach
9.Kościół pw. św. Bartłomieja w Krakowie
10.Muzeum Jana Wnęka w Odporyszowie
11.Synagoga i Dom Modlitwy w Dąbrowie Tarnowskiej
12.Zabudowania dawnego folwarku w Pisarach