Małopolski Instytut Kultury > Collections

Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego są cyklicznym wydarzeniem ukazującym i promującym bogactwo kulturowe i duchowe Małopolski. W czasie jego trwania można nieodpłatnie zwiedzić kilkanaście wybranych obiektów, korzystając z materiałów przygotowanych specjalnie w tym celu, a także poznawać przeszłość i tradycje regionu, uczestnicząc w licznych imprezach towarzyszących. Wśród udostępnianych zabytków znajdują się obiekty mało znane lub na co dzień niedostępne, pozostające często w rękach prywatnych. Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego są okazją do poznania bogactwa i różnorodności zabytków Małopolski, jak i zanikających tradycji, w tym rzemieślniczych zawodów i rękodzielnictwa. Towarzyszą im liczne warsztaty dla dzieci i młodzieży oraz coroczne konkursy nawiązujące tematyką do dziedzictwa kulturowego Małopolski.

Inicjatorem Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego jest samorząd Województwa Małopolskiego. Wydarzenie realizuje Małopolski Instytut Kultury.

ZABYTKI MAŁOPOLSKI

ZABYTKI MAŁOPOLSKI

262 albums

FOTORELACJE Z WYDARZENIA

FOTORELACJE Z WYDARZENIA

14 collections

ZABYTKI MAŁOPOLSKICH DNI DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

ZABYTKI MAŁOPOLSKICH...

21 collections