Małopolski Instytut Kultury > Collections

Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego są cyklicznym wydarzeniem ukazującym i promującym bogactwo kulturowe i duchowe Małopolski. W czasie jego trwania można nieodpłatnie zwiedzić kilkanaście wybranych obiektów, korzystając z materiałów przygotowanych specjalnie w tym celu, a także poznawać przeszłość i tradycje regionu, uczestnicząc w licznych imprezach towarzyszących. Wśród udostępnianych zabytków znajdują się obiekty mało znane lub na co dzień niedostępne, pozostające często w rękach prywatnych. Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego są okazją do poznania bogactwa i różnorodności zabytków Małopolski, jak i zanikających tradycji, w tym rzemieślniczych zawodów i rękodzielnictwa. Towarzyszą im liczne warsztaty dla dzieci i młodzieży oraz coroczne konkursy nawiązujące tematyką do dziedzictwa kulturowego Małopolski.

Inicjatorem Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego jest samorząd Województwa Małopolskiego. Wydarzenie realizuje Małopolski Instytut Kultury.

KWERENDA

262 albums