Langdon Doidge Art Competition 2012 / Cystadleuaeth Gelf Langdon Doidge 2012
Vote for your favourite entry in the Langdon Doidge art competition, sponsored by Nolan uPVC. The competition is open to any adult with a leaning disability living in Wales.

Just email the number of your favourite entry to helpline.wales@mencap.org.uk before Saturday 11 August.

The entry with the most votes will receive £150 prize money. There is also a £50 prize awarded to the entry chosen by members of the Mencap Cymru committee as their favourite.

Visit our Langdon Doidge page here: www.mencap.org.uk/langdondoidge

If you have any questions about the competition, please contact the Wales learning disability helpline on 0808 808 1111.

The competition is sponsored by Nolan uPVC

Pleidleisiwch dros eich hoff ddarn yng nghystadleuaeth gelf Langdon Doidge, a noddwyd gan Nolan uPVC. Mae’r gystadleuaeth yn agored i unrhyw oedolyn ag anabledd dysgu sy’n byw yng Nghymru.

E-bostiwch rif eich hoff ddarn at helpline.wales@mencap.org.uk cyn dydd Sadwrn y 11eg o Awst. .

Bydd y cystadleuydd sydd â’r mwyaf o bleidleisiau yn cael gwobr o £150. Bydd gwobr o £50 hefyd am waith y cystadleuydd a ddewisir gan aelodau o bwyllgor Mencap Cymru fel eu hoff ddarn.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â’r gystadleuaeth, cysylltwch â llinell gymorth anabledd dysgu Cymru ar 0808 808 1111.
20 photos · 189 views