'My World' photography exhibition / Arddangosfa ffotograffiaeth 'Fy Myd'
Earlier in the year, Mencap Cymru invited individuals it supports in north east Wales to take photos inspired by the ‘My World’ theme. A shortlist was selected by a local panel of judges, and the photographers have interpreted ‘My World’ to express challenges and aspirations, as well as aspects of their daily lives. The pictures were displayed in Clwyd Theatr Cymru, Mold, Flintshire.
---

Yn gynnharach yn y flwyddyn, gwahoddodd Mencap Cymru yr unigolion sy'n cael eu cefnogi gan yr elusen i gymryd lluniau wedi'u hysbrydoli gan thema 'Fy Myd', Cafodd restr fer ei dewis gan y banel o feirniaid lleol, a mae'r ffotograffwyr wedi dehongli 'Fy Myd' i fynegi eu rhwystrau a gobeithion, yn ogystal ag agweddau o'u bywydau pob dydd. Arddangoswyd y lluniau yn Clwyd Theatr Cymru, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint.
27 photos · 293 views