Mencap Cymru Christmas Card Competition 2011 - West and South West Wales | Cystadleuaeth cerdyn Nadolig Mencap Cymru 2011 - Gorllewin a De Orllewin Cymru
The 2011 West and South West Wales Christmas card competition shortlist.

Each card was made by a child or young person with a learning disability.

Rhestr fer cystadleuaeth cardiau Nadolig Gorllewin a De- Orllewin Cymru Cymru yn 2011.

Cafodd pob carden ei wneud gan blentyn neu pherson ifanc ag anabledd dysgu.
20 photos · 329 views