L'exposició viatja: "La passió segons Carol Rama"
Aquesta exposició té com a objectiu no només donar visibilitat al treball de Carol Rama, sinó també qüestionar els relats dominants de la historiografia de l’art amb un treball que obliga a desfer narratives i reformular conceptes. Oblidada tant per la historiografia hegemònica com pel relat feminista, l’obra de Carol Rama, que s’estén al llarg de set dècades (1936-2006), és un contra-arxiu que permet reconstruir els moviments d’avantguarda del segle XX.
--
"La pasión según Carol Rama"
Esta exposición tiene como objetivo no solo dar visibilidad al trabajo de Carol Rama, sino también cuestionar los relatos dominantes de la historiografía del arte con un trabajo que obliga a desmantelar narrativas y reformular conceptos. Olvidada tanto por la historiografía hegemónica como por el relato feminista, la obra de Carol Rama, que se extiende a lo largo de siete décadas (1936-2006), constituye un contra-archivo que permite reconstruir los movimientos de vanguardia del siglo XX.
--
The Passion According to Carol Rama
This exhibition aims not only to expose the work of Carol Rama, but also to challenge the dominant narratives of art history through a work that requires us to undo narratives and reformulate concepts. Almost forgotten by hegemonic historiography and the feminist movement, the work of Rama, stretching over seven decades (1936–2006), constitutes an anti-archive allowing a reconstruction of the avant-garde movements of the twentieth century.
15 photos · 232 views