Geoff Charles (1909-2002)
Ffotograffydd papur newydd oedd Geoff Charles, a roddodd 50 mlynedd o'i oes i bortreadu Cymru trwy lens ei gamera. O'r 1930au bu'n gweithio drwy ogledd a chanolbarth Cymru i bapurau newydd megis The Wrexham Star, The Montgomeryshire Express a'r Cymro. Ar ol iddo ymddeol yn 1975, rhoddodd ei gasgliad o 120,000 o negyddion i Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

Dechreuwyd digido'r casgliad ffotograffig enfawr yma yn 2000, ac erbyn hyn mae dros 30,000 o ddelweddau o Gymru yn y 1940au, 1950au a'r 1960au ar gael ar wefan y Llyfrgell Genedlaethol. Yn ychwanegol at hyn, crewyd gwefan unigryw yn 2006 i gyhoeddi dros 6,000 o ddelweddau Geoff Charles o Gymru adeg yr Ail Ryfel Byd. Mae cynllun tebyg ar y gweill sy'n canolbwyntio ar ddelweddau o Gymru yn y ddegawd yn dilyn y rhyfel. Ariannwyd y ddau gynllun gan y Gronfa Loteri Fawr.

Rhagor o wybodaeth am gasgliad Geoff Charles yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Ceir mwy o ffotograffau o Gymru a'r Gororau adeg yr Ail Ryfel Byd ar wefan geoffcharles.llgc.org.uk

Geoff Charles was a photojournalist who worked for over 50 years capturing images of Wales with his camera. From the 1930s onwards he worked extensively in north and mid Wales for newspapers such as The Wrexham Star, The Montgomeryshire Express and Y Cymro. On his retirement in 1975 he gave his collection of about 120,000 negatives to The National Library of Wales.

The work of digitising this enormous collection began in 2000, and at present just over 30,000 of his images of Wales in the 1940s, 1950s and 1960s are available on the National Library's website. In addition to this, a special website was created in 2006 to showcase the photographs which Geoff Charles took during the Second World War. A similar project focuses on images of Wales during the post-war period. Both projects have been funded by the Big Lottery Fund.

More information about the Geoff Charles Collection at the National Library of Wales

More photographs of Wales and the English border during the Second World War can be found at geoffcharles.llgc.org.uk

1,024 photos · 134,241 views
1 3 4 5 6 7 ••• 10 11