"In the Stocks Again"

Newer Older

Ffotograffydd/Photographer: P. B. Abery (1877?-1948) & Wallace Jones
Dyddiad/Date: 11th August 1909
Cyfrwng/Medium: Photographic print
Cyfeiriad/Reference: pba02073
Rhif cofnod / Record no.: 3590090

This image is taken from the Builth Wells Historical Pageant photograph album, which includes approximately 160 photographs, newspaper cuttings and other ephemera of the majestic pageant which was performed at the grounds of Llanelwedd Hall on 11 August 1909. The photographs were taken by P B Abery and Wallace Jones. The pageant was an epic production. According to a transcript included in the album, it took a year to prepare, over a 1000 people took part in the event, and it is reported to have been witnessed by a crowd of around 5000.

Daw'r ffotograff yma o lyfr ffoto Pasiant Llanfair ym Muallt, sy'n cynnwys tua 160 o ffotograffau, toriadau’r wasg ac effemera sy’n ymwneud â’r pasiant mawreddog a berfformiwyd ar faes Neuadd Llanelwedd ar 11 Awst 1909. Tynnwyd y ffotograffau gan P B Abery a Wallace Jones. Roedd y pasiant yn ddigwyddiad ysblennydd. Yn ôl adysgrif sydd wedi ei chynnwys yn yr albwm, cymerodd flwyddyn i baratoi’r digwyddiad, bu 1000 o bobl yn rhan o’r paratoadau, ac adroddir fod tyrfa o tua 5000 yn ei wylio.

Rhagor o wybodaeth am gasgliad P B Abery yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru

More information about the P B Abery Collection at the National Library of Wales

Eugene Studitsky, ver-y-cherry, Loab, and 17 other people added this photo to their favorites.

keyboard shortcuts: previous photo next photo L view in light box F favorite < scroll film strip left > scroll film strip right ? show all shortcuts