Seremoni Llyfr y Flwyddyn 2012 Wales Book of the Year Award
Hawlfraint Lluniau: Emyr Young / Llenyddiaeth Cymru

Copyright: Emyr Young / Literature Wales

Jon Gower yw prif enillydd Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2012. Yn ôl y beirniaid Y Storïwr (Gwasg Gomer), y nofel a ddaeth i frig y categori ffuglen, oedd yn haeddiannol o’r brif wobr eleni. Mae’r nofel yn dilyn hynt a helynt Gwydion McGideon, bachgen ifanc sy’n meddu ar ddawn dweud anhygoel, wrth iddo ddilyn trywydd sy’n arwain at ei elyn pennaf. Cyhoeddwyd yr enillydd mewn seremoni a gynhaliwyd gan Llenyddiaeth Cymru yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru nos Iau 12 Gorffennaf. Cyflwynwyd y sieciau i’r enillwyr gan y Gweinidog dros Sgiliau ac Addysg Leighton Andrews, a Chadeirydd Cyngor Celfyddydau Cymru, Yr Athro Dai Smith.

Cyflwynwyd categorïau i’r gystadleuaeth am y tro cyntaf eleni. John Morris-Jones (Gwasg Prifysgol Cymru) gan Allan James a gipiodd y wobr am y gyfrol orau yn y categori Ffeithiol Greadigol, a Siarad Trwy’i Het (Cyhoeddiadau Barddas) gan Karen Owen oedd y gyfrol fuddugol yn y categori barddoniaeth. Roedd achos dathlu dwywaith i Karen Owen wrth iddi ennill Gwobr Barn y Bobl Golwg360 hefyd.

Patrick McGuinness oedd prif enillydd y wobr Saesneg gyda’i nofel a ddaeth yn fuddugol yn y categori Ffuglen, The Last Hundred Days (Seren). Yn y nofel hon aiff yr awdur â’i ddarllenwyr i Bucharest 1989, byd llawn gormes a llygredd ond sydd, ar yr un pryd, yn llawn harddwch ac angerdd.

Richard Gwyn oedd enillydd y categori Ffeithiol Greadigol yn Saesneg gyda’i gyfrol The Vagabond’s Breakfast (Alcemi), a Chynfardd Cenedlaethol Cymru, Gwyneth Lewis oedd enillydd Gwobr Farddoniaeth Roland Mathias yn Saesneg am ei chyfrol Sparrow Tree (Bloodaxe Books).
Roedd hi’n noson lwyddiannus iawn i feirdd wrth i Philip Gross, cyn-enillydd Gwobr Llyfr y Flwyddyn ddod i’r brig ym mhleidlais Barn y Bobl yn Saesneg, The People’s Choice, a noddir gan Media Wales.

/

Patrick McGuinness has been awarded the Wales Book of the Year Award 2012. After winning the Fiction category for his novel set in 1989 Bucharest, The Last Hundred Days (Seren), he was also proclaimed the overall winner. The announcement was made at a ceremony held by Literature Wales at the Royal Welsh College of Music and Drama in Cardiff on Thursday 12 July. The winners were presented with their cheques by Leighton Andrews, Minister for Skills and Education and Chair of the Arts Council of Wales, Professor Dai Smith.
Patrick McGuinness is already a renowned poet and this, his debut novel, has achieved world-wide recognition, having reached both the Costa First Novel Award Short List and The Man Booker Prize Long List in 2011.

This is the first year that the competition, run by Literature Wales, has included categories. Richard Gwyn took the prize for Creative Non-Fiction with his memoir, The Vagabond’s Breakfast (Alcemi), and it was Wales’ former National Poet Gwyneth Lewis who topped the Roland Mathias Poetry Award with her collection, Sparrow Tree (Bloodaxe Books). It proved to be a successful year for poetry as Philip Gross was named the public’s favourite, winning Media Wales’ People’s Choice Award for his poetry collection, Deep Field (Bloodaxe Books).

The main Welsh-language winner this year was also the winner of the Fiction category; International Fellow of the Hay Festival Jon Gower. His novel, Y Storïwr (Gwasg Gomer) fittingly follows a young man who has an exceptional talent for storytelling.

Allan James won the Welsh-language Creative Non-Fiction Category for his study of the scholar and poet, John Morris-Jones, (University of Wales Press) and poet Karen Owen topped the Welsh Poetry category. Karen celebrated a double win as she also won the Welsh Language People’s Prize sponsored by Golwg360.
28 photos · 1,165 views