Seremoni Llyfr y Flwyddyn 2011 Wales Book of the Year Ceremony
Dyfernir gwobrwyon Llyfr y Flwyddyn 2011, a weinyddir gan Llenyddiaeth Cymru, i’r gweithiau gorau yn y Gymraeg a’r Saesneg ym maesydd ysgrifennu creadigol a beirniadaeth lenyddol. Dyfernir y gwobrwyon i’r llyfrau gorau a gyhoeddwyd mewn blwyddyn galendr. Eleni, fe wobrwyir cyfrol Gymraeg a Saesneg a gyhoeddwyd yn ystod 2010.

Cyhoeddwyd y Rhestr Hir o ddeg teitl Cymraeg a deg teitl Saesneg ddydd Mercher 13 Ebrill ac yna y Rhestr Fer o dair cyfrol Cymraeg a thair cyfrol Saesneg ddydd Iau 19 Mai 2011 mewn dau ddigwyddiad arbennig a gynhelir ar y cyd yn Galeri Caernarfon, a Bar Espresso John Lewis, Caerdydd.

Cyhoeddwyd mai Ned Thomas oedd enillydd Llyfr y Flwyddyn 2011 am ei gyfrol Bydoedd: Cofiant Cyfnod (y Lolfa) mewn seremoni wobrwyro arbennig yn Cineworld, Caerdydd nos Iau, 7 Gorffennaf. John Harrison oedd enillydd yr adran Saesneg am ei nofel Cloud Road (Parthian). Gwobrwywyd £10,000 yr un i’r ddau enillydd, yn ogystal â £1,000 yr un i’r pedwar a ddaeth yn agos at y brig, sef Angharad Price, Dewi Prysor, Alastair Reynolds a Pascale Petit.

Dewi Prysor aeth a gwobr Barn y Bobl Golwg360 eleni am ei nofel Lladd Duw (Y Lolfa) a Tyler Keevil oedd enillydd The Readers' Prize Media Wales am ei nofel gyntaf Fireball (Parthian).
56 photos · 981 views