Відкриття архіву Омеляна Пріцака
18 травня, Бібліотека-Архів-Музей Омеляна Пріцака

Омелян Йосипович Пріцак (07.04.1919 – 29.05.2006) – видатний вчений, філолог, сходознавець, історик, іноземний член НАН України, член Наукового товариства ім. Шевченка, Української вільної академії наук, Міжнародної асоціації україністів, почесний доктор всесвітньо відомих університетів, член багатьох академій наук світу. Вихованець польської філологічної і сходознавчої (В.Котвіч, Т.Левицьки), української історичної і сходознавчої (І.Крип’якевич, Т.Коструба, Я.Пастернак, А.Кримський) та німецької мовознавчої і сходознавчої шкіл (Р.Гартман, Г.- Г. Шедер).
28 photos · 173 views