Ông Lê Hồng Anh gặp mặt các nguyên lãnh đạo cấp cao ở phía Nam

    Newer Older

    Nhân dịp đầu năm mới 2012 và kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đảng, ngày 13/2, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tổ chức hội nghị gặp mặt cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước đã nghỉ hưu ở khu vực phía Nam để thông báo tình hình đất nước và công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước.

    lehonganh.net/ong-le-hong-anh-gap-mat-cac-nguyen-lanh-dao...

    keyboard shortcuts: previous photo next photo L view in light box F favorite < scroll film strip left > scroll film strip right ? show all shortcuts