Latvijas Bankas 12. studentu zinātnisko darbu konkurss
Latvijas Banka 2013./2014. studiju gadā rīkoja jau 12. Latvijas augstskolu studentu zinātnisko darbu konkursu. Tā mērķis – veicināt Latvijas tautsaimniecības makroekonomisko problēmu apzināšanu un analīzi, iesaistot šajā darbā spējīgākos jaunos ekonomistus.

Šogad interese par konkursu bija liela – tika iesniegti 24 darbi (par 10 vairāk nekā iepriekšējā gadā). Autori ir 31 students (dažiem darbiem ir 2 autori) no astoņām Latvijas augstskolām.

Pirmo vietu ieguva Rīgas Ekonomikas augstskolas studenšu Stefānijas Kursišas un Olgas Sadovici pētījums "Evaluation of the Transmission of the Euro Area, Japan and US Monetary Shocks to the Baltic States" ("Eiro zonas, Japānas un ASV monetāro šoku transmisijas uz Baltijas valstīm novērtējums").
17 photos · 694 views