Aizsardzības nozares vadība apmeklē karavīra zvēresta došanas ceremoniju Alūksnē
25.augustā Nacionālo bruņoto spēku Kājnieku skolā Alūksnē 38 rezervisti, kuri brīvprātīgi apgūst militārās pamatiemaņas, deva karavīra zvērestu, lai kļūtu par rezerves karavīriem.

Svinīgo karavīra zvēresta došanas ceremoniju apmeklēja aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis, Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālleitnants Leonīds Kalniņš un Nacionālo bruņoto spēku Mācību vadības pavēlniecības komandieris pulkvedis Valts Āboliņš.

Šā gada 28. jūlijā bruņotie spēki uzsāka pirmo rezervistu apmācības kursu, kurā brīvprātīgi militārās pamatiemaņas apgūst 38 rezervisti – bruņoto spēku rezervē ieskaitītie pilsoņi bez militārām iemaņām. Apmācību sekmīgi apguvušos rezervistus ieskaita rezerves karavīros.

Kursā, kas notiek Nacionālo bruņoto spēku Kājnieku skolā Alūksnē, rezervisti apgūst militārās pamatiemaņas individuālās apmācības līmenī. Viņiem jāapgūst ieroču un šaušanas apmācība, normatīvie akti, kaujas iemaņas, topogrāfija, orientēšanās, sakaru apmācība un medicīna, bet kolektīvās apmācības līmenī - lauka kaujas iemaņas nodaļas līmenī. Rezervists apgūst arī pamatus vienā no specialitātēm, piemēram, radiostaciju “Harris” sakarnieks, granātšāvēju “AT-4” un “Carl Gustaf” operators, ložmetēju “KSP 58B” un “Browning” ložmetējnieks, tā palīgs, kā arī specialitātē, kas saistīta ar paplašinātās pirmās palīdzības sniegšanu (individuālā līmenī). Apmācība norit klātienē apmācību telpā, apvidū un lauka apstākļos lekciju un praktisko lauka nodarbību veidā, kārtojot arī teorētiskās un praktiskās ieskaites.

Apmācības noslēgumā rezervisti Sauszemes spēku Mehanizētās kājnieku brigādes sastāvā piedalīsies militārajās mācībās “Namejs 2018”.

Militārās apmācības laikā rezervisti pilda aktīvo dienestu, viņiem ir karavīra statuss un mācību laiks tiek ieskaitīts viņu izdienas stāžā. Rezervistus nodrošina ar dzīvojamo telpu kazarmā vai lauka apstākļos – teltī, karavīra uzturdevu, formas tērpu un nepieciešamo inventāru. Par katru militāro mācību dienu viņiem izmaksā kompensāciju.

Sekmīgi apgūstot militārās apmācības kursu, rezervists dod karavīra zvērestu, saņem rezerves karavīra apliecību, mobilizācijas norīkojumu un tiek ieskaitīts bruņoto spēku rezervē rezerves karavīra statusā, tādējādi sākot pildīt rezerves karavīra pienākumus – ierasties uz kārtējām vai pārbaudes mācībām, lai saglabātu un pilnveidotu noteiktai militārai specialitātei nepieciešamās kaujas zinības, iemaņas un sagatavotību.

Turpmākais militārās apmācības kursa biežums un apmācāmo skaits būs atkarīgs no rezervistu intereses par iespējām brīvprātīgi iesaistīties valsts aizsardzībā un apgūt militārās iemaņas, kas nepieciešamas rezerves karavīram.

Foto: Armīns Janiks, Aizsardzības ministrija
46 photos · 1,014 views