Nhạc Dân Tộc Việt Nam Toàn Cầu 8/2015 tại Sydney, Australia. Photo by La Tuấn Dzũng
Đại hội Âm nhạc Truyền thống Toàn Cầu 8/2015 tại Sydney, Australia. Photo by La Tuấn Dzũng
The World Festival of Vietnamese Traditional Music for 2015 in Sydney, Australia. Photo by Latuandzung.
vietmusicfest2015.wordpress.com/
56 photos · 94 views