Landbruks- og matdepartementet > Collections

Way up north, in the permafrost, 1300 kilometers beyond the Arctic Circle, is the world's largest secure seed storage, opened by the Norwegian Government in February 2008. From all across the globe, crates of seeds are sent here for safe and secure long-term storage in cold and dry rock vaults.

I permafrosten, 1300 kilometer nord for polarsirkelen, ligger verdens største sikkerhetslager for frø. Det ble åpnet av den norske regjering i februar 2008. Hit sendes kasser med frø fra hele kloden, for trygg og sikker langtidslagring i kalde og tørre fjellhaller. Målet med frøhvelvet er å bevare den store genetiske variasjonen innen verdens matplanter. Hver eneste frøprøve har potensial for å være til stor nytte for bønder, forskere og foredlere, når de skal produsere mat til en økende befolkning. Svalbard Globale frøhvelv er en verdensomspennende forsikring for matforsyningen til kommende generasjoner.

Deposit Events

Deposit Events

2 photos

Seed deposit

Seed deposit

6 photos

Historical photos

Historical photos

60 photos

Svalbard nature

Svalbard nature

9 photos