Historical photos
Svalbard Globale frøhvelv (Svalbard Global Seed Vault) er etablert i permafrosten inne i fjellene på Svalbard og er konstruert for oppbevaring av sikkerhetsduplikater av frø fra frøsamlinger over hele verden. Mange av disse samlingene finnes i utviklingsland. Dersom frø går tapt, for eksempel som følge av naturkatastrofer, krig eller simpelthen ressursmangel, vil frø-samlingene reetableres med frø fra Svalbard.
60 photos · 17,562 views