Stad skipstunnel
Stad skipstunnel vil være 1,7 kilometer lang, 37 meter høy, ha en bredde på 36 meter, og vil kunne gi fartøy på størrelse med Hurtigruta tryggere seilas langs det værutsatte Stadhavet. Det er satt av 1,5 milliard kroner til prosjektet i første planperiode, og 1,2 milliarder kroner i andre planperioden for NTP 2014 – 2023.
54 photos · 3 videos · 13,054 views