Utdjuping og merking av Lepsøyrevet
Bilete frå prosjektet med å utdjupe og merke farleia over Lepsøyrevet.
8 photos · 262 views