Starpkultūru dialoga projektu darbnīca 2018
Kas ir starpkultūru dialogs? Kā veicināt iedzīvotāju dialogu saliedētai sabiedrībai?
Valsts pārvaldes uzdevuma pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā īstenošana
94 photos · 1 view