Stypendia Fundacji Koźmińskich na rok 2016/2017 wręczone
W dniu 23 listopada w Atrium ALK odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów młodym i zdolnym studentom ALK, którzy w poprzednim roku akademickim osiągnęli wysokie wyniki w nauce
i wyróżnili się proaktywną postawą. W uroczystości wzięli udział: Fundator Fundacji Koźmińskich – prof. dr hab. Andrzej Koźmiński, Rektor ALK - prof. Witold T. Bielecki, Prezes Fundacji Koźmińskich – Sylwia Hałas-Dej oraz nagrodzone studentki i studenci.
120 photos · 361 views
1