Bilder fra Hytte
Bilder fra Hytta som ligger på Storholmen ved Innsvann i Verdal. Like ved grenseovergangen mellom Verdal og Åre i Sverige.
84 photos · 138 views