Hemsing Bru - Nefstadstølen Vang
Ved munningen av Vangsmjøsa går det en sti fra fjorden (i Vang kalles vannet for fjord) og opp til stølene oppe på fjellet. Sundet her er smalt, og før bua kom i 1952 gikk turen over med båt. Litt opp i bakkene, med god utsikt over fjorden bodde sundmannen. Derfra går turen videre forbi husmannsplasser, gamle slåtteteiger med artsrik blomsterprakt med hjartegtras og orkideer. Et stykke oppe i bakkene ligger garden Sørre Hemsing. Her har tiden stått stille i flere hundre år, og de gamle bygningene omkranser vakkert det gamle gardstunet. Ved bekken ovenfor tunet ligger er istandsatt bekkekvern. Videre opp fra Sørre Hemsing går den gamle Gøta, hovedvegen opp til fjellet. Gjennom denne gøta ble også husdyra drevet til fjels.
På Sørre Hemsing kan du bevertning og overnatting – på bestilling.Langs løypa finner du informasjonspunkt.
Beliggenhet: 50 m fra E 16, på norsiden av Vangsmjøsa.
Lengde ca 3,5 km fra Vangsmjøsa og opp til Nefstadstølen
Tid: ca 3,5 timer
Stigning : Ca 250 m
Egnethet for barn: : Godt egnet
Parkering Nede ved brua av Vangsmjøsa og i Sørre Hemsing
34 photos · 2 videos · 995 views